TERE TULEMAST!

randvere hoone (2)

SEOSES ERIOLUKORRAGA ON MAJA SULETUD alates 16. märtsist esialgselt kuni 29. märtsini. Infot saab telefonidelt 5024647 ja 55680519. 

 

MTÜ Randvere Tööõppekeskus on loodud 2006. aastal.

Meie peamisteks tegevusaladeks on erihoolekandeteenuste ja tööturu-teenuste osutamine ning koolituste korraldamine ühingu eesmärkide piires litsentsi mittenõudvas ulatuses. Tegevuse eesmärk on pikaajaliste töötute ja puuetega inimeste rehabilitatsioon ja integreerimine tööellu.

 

Meie missioon

Pakume abistavaid teenuseid eluga toimetulekuks väiksema konkurentsivõimega elanikkonnale tööturul, nende hulgas töötud, erivajadustega inimesed ja nende pered.

 

Tulevikuvisioon

Randveres on tugikeskus Saaremaa inimestele, kes on aktiivsest ühiskondlikust elust kõrvale jäänud tervise, tööpuuduse või muul põhjusel.

Koostöös kohaliku kogukonnaga on loodud võimalused piirkonna elanikele erinevateks huvitegevusteks.

 

Tegevuse eesmärk

Aktiviseerida erinevatel põhjustel töökoha kaotanud inimesi töö- ja ühiskonnaelus osalema ning pidurdada töövõimelises eas riskirühmade kujunemist.

 

Meie asukoht

MTÜ Randvere Tööõppekeskus asub Saare maakonnas Saaremaa vallas, Suur-Randvere külas.