MTÜ Randvere Tööõppekeskus pakub igapäevaelu, toetatud elamise ja töötamise toetamise teenust. Sotsiaalkindlustusamet on meile väljastanud litsentsid 30 kohale igapäevaelu toetamise, 10 kohale toetatud elamise ja 10 kohale töötamise toetamise teenuse osutamiseks.

TEENUSTE LÜHIKIRJELDUS

IGAPÄEVAELU TOETAMINE                                                                                                Igapäevaelu toetamise teenust on õigus saada raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täisealisel inimesel. Teenuse saamiseks peab inimesel olema psühhiaatri suunamiskiri või rehabilitatsiooniplaan.

Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärk on inimese parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning inimese lähedaste ja temaga koos elavate inimeste nõustamise kaudu.

 

TÖÖTAMISE TOETAMISE TEENUS                                                                                    Töötamise toetamise teenust on õigus saada raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täisealisel inimesel. Teenuse saamiseks peab inimesel olema rehabilitatsiooniplaan.

Töötamise toetamise teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada inimest, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ja parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.

 

TOETATUD ELAMISE TEENUS                                                                                           Toetatud elamise teenust on õigus saada raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täisealisel inimesel. Teenuse saamiseks peab inimesel olema rehabilitatsiooniplaan.

Toetatud elamise teenus on inimese sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu. Inimest juhendatakse majapidamise ja igapäevaelu korraldamises eesmärgiga tagada tema võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.

Toetatud elamise teenust võib osutada inimese enda elamispinnal, teenuse osutaja poolt inimesele üüritaval elamispinnal või grupikodus.

 

KUIDAS ON VÕIMALIK TEENUSELE SAADA?

Isik või tema esindaja esitab Sotsiaalkindlustusametile taotluse erihoolekandeteenuse saamiseks. Sotsiaalkindlustusamet otsustab erihoolekandeteenuse osutamise või sellest keeldumise.

Taotluste blanketi leiate Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Abi saamiseks asjaajamisel võib pöörduda MTÜ Randvere Tööõppekeskuse poole aadressil:      Suur-Randvere küla, Saaremaa  vald 93834, Saare mk.                                                                             e-post: randverepost@gmail.com

või telefonil: 55680519 Ludmilla Siplane